Newsletter CRSP
  • Od září 2017 pokračujeme v realizaci otevřené rodičovské skupiny pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí, kde mohou rodiče na určité téma sdílet své zkušenosti a dozvědět se nové informace od sebe navzájem i přítomného odborníka. Více info a přihlašování zde
  • Otevíráme přihlašování na naše programy na období září až prosinec 2017. Program HÁĎATA je určen hyperaktivním dětem ve věku 4-7 let a jejich rodičům a probíhá zpravidla každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Program SKEENER je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8-13 let a probíhá zpravidla 1 x 14 dní v odpoledních hodinách. Více informací po kliknutí na příslušné odkazy.
  • Od ledna 2017 zařazujeme do naší nabídky otevřenou rodičovskou skupinu pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí, kde mohou rodiče na určité téma sdílet své zkušenosti a dozvědět se nové informace od sebe navzájem i přítomného odborníka. Více info a přihlašování zde
  • Od ledna 2017 bude začínat další běh programu Háďata. Program je určen pro děti s ADHD ve věku 4–7 let a jejich rodiče a soustředí se na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte.