Newsletter CRSP

Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP), nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích. Chceme, aby Centrum pro rodinu a sociální péči bylo místem, kam budou lidé s důvěrou přicházet hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život. Naše programy jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám, seniorům a odborné veřejnosti.

Od roku 1999 se aktivně věnujeme práci s rodinami s hyperaktivními dětmi. V rámci těchto aktivit nabízíme skupinové aktivity pro děti a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu dozrávání nervového systému dítěte s vývojem k LMD (lehké mozkové dysfunkce). Ve skupinové práci jsou využívány terapeutické prvky (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, psychomotorika).