Newsletter CRSP

Asistent v rodině s dítětem s ADHD představuje terénní formu podpory dětí s ADHD a jejich rodin ve městě Brně. Služba je poskytována rodině v jejím přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které konkrétní rodina potřebuje. Služba poskytuje především činnosti jako jsou pomoc a podpora při sociálním začleňování dítěte (škola, zájmové aktivity, vrstevnické kolektivy), rozvoj efektivní komunikace v rodině, nácvik zvládání konfliktních situací, práce s motivací, upevňování motorických schopností a dovedností dítěte apod.

Služba Asistent v rodině s dítětem s ADHD je pozastavena.

ČINNOSTI ASISTENTA

Asistent může v rodině poskytovat následující činnosti:

  • doprovod a účast na zájmových aktivitách (kroužky, společenské, rodinné, kulturní akce apod.)
  • aktivní trávení volného času s dítětem
  • podpora rodičů v náročných situacích spojených s výchovou dítěte s ADHD (nácvik zvládání náročných situací, pomoc v konkrétních situacích apod.)
  • pomoc s nastavením motivačního plánu, denního a týdenního režimu
  • ukázka a pomoc s výrobou pomůcek pro děti s ADHD
  • doprovod k ostatním spolupracujícím subjektům (lékaři, PPP, škola, SVP, OSPOD apod.)
  • asistence dětem na školních výletech a ve školních družinách (pomoc se začleněním do kolektivu, nácvik zvládání zátěžových situací v kolektivu apod.)
  • pomoc s přípravou do školy (zefektivnění přípravy dítěte s ADHD do školy ve spolupráci s rodičem – postup, motivace)