Newsletter CRSP

Program je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 813 let a je zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Uvedené dovednosti mohou děti využít ve škole i běžném životě.

logoMŠMT

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od září 2017 budou otevřeny tři skupiny:

  • dvě v pondělí, zpravidla 1krát za 14 dní, 16:00–18:00 – pro děti ve věku 8–10 let a 11-13 let (vede Mgr. Markéta Dobiášová
  • jedna v úterý, zpravidla 1krát za 14 dní, 16:00–18:00 – pro děti ve věku 8–10 let (vede Bc. Lucie Fráňová

Zahájení: 

  • pondělní skupina pro mladší děti - 4. září 2017 (dále: 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. a 11.12.2017)  - OBSAZENA
  • pondělní skupina pro starší děti - 11. září 2017 (dále: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4. 12. a VYJÍMEČNĚ STŘEDA 13.12.2017) - OBSAZENA
  • úterní skupina - 19. září 2017 (dále: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. a 19.12.2017) - OBSAZENA

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Malý sál, Josefská 1, Brno (mladší děti) a Klubový sál, Biskupská 7, Brno (starší děti).