Newsletter CRSP

Mgr. Markéta Dobiášová

DobiasovaVystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuje tematice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi a jejich rodiči, na toto téma napsala obě diplomové práce. Působila jako asistentka dítěte s ADHD na prvním stupni ZŠ. V Centru pro rodinu a sociální péči byla několik let vedoucí Tréninku sociálních a emočních dovedností, nyní vede program SKEENER pro hyperaktivní a neklidné děti (mladší skupina 8 až 10 let) a poradnu V klidu o neklidu pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují (např. ve škole, kroužcích). Byla koordinátorem a metodikem/lektorem v projektu „Mám ADHD a vím, co smím“, v rámci kterého se realizovaly případové konference zaměřené na problémy dětí s ADHD a terénní práce v rodině, kde zároveň i sama působila. Dále je lektorkou odborných vzdělávacích kurzů o problematice ADHD pro odborníky a rodiče. V Centru pro rodinu a sociální péči rovněž funguje jako pracovnice v dětském klubu Hyperáček a na příměstských táborech pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 9-11 let, je autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi. V současné době se také intenzivně věnuje specializovaným preventivním programům zaměřeným na rizikové chování ve třídách s dětmi s ADHD.

Zpětné vazby od účastníků kurzů a programů:

"Akční mladá holka, která už stihla za svůj život nabrat hromadu zkušeností, které je navíc schopna krásně, srozumitelně, sebevědomě, ale za to velmi mile a pokorně, předat ostatním."
"Osobní přístup, zaujetí profesí, maximální podpora."
"Je velmi milé potkat se s někým, z koho sálá, že svou práci miluje."
"Vynikající lektorka s mnoha praktickými zkušenostmi a podle mého talentem pro práci s těmito dětmi."

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 727 926 869

Mgr. Tatiana Jopková

Táňa foto

Psycholožka a lektorka. Vystudovala obor  Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha), v současnosti je v přímé supervizi. Má praxi v oblasti školství, kde se věnovala  zejména školní psychologii a projektům primární prevence.  Má  zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Působí také jako lektorka kurzů efektivního rodičovství. Je maminkou dvou dětí. V rámci aktivit v Centru pro rodinu a sociální péči ji můžete potkat v klubu Hyperáček pro neklidné a hyperaktivní děti,  v programuSKEENER zaměřeném na rozvoj komunikačních dovedností, zvládání emocí a neklidu (starší skupina 11 – 13 let) a na otevřené rodičovské skupině určené pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí. Podílí se také na příměstských táborech pro hyperaktivní a neklidné děti. V rámci projektu prevence rizikového chování ve třídách s dětmi s ADHD se s ní můžete setkat v programech probíhajících v zapojených školách.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Tereza Jelínková

 

Jelinkova 1Má vystudované obory Sociální práce a Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 se věnuje práci s dětmi se specifickými potřebami. Nejprve působila jako dobrovolník v APLA-JMK, která se zaměřuje na pomoc lidem s autismem. V roce 2013 absolvovala stáž v Centru pro rodinu a sociální péči (dále CRSP), kde se seznámila s problematikou ADHD prostřednictvím odborných kurzů a asistence v programu Klubíčko. V CRSP působila jako metodik/lektor v projektu „Mám ADHD a vím, co smím“. V rámci tohoto projektu se realizovaly případové konference zaměřené na problémy dětí s ADHD a terénní práce v rodině, do které byla zároveň zapojená. V současné době plní funkci vedoucí v programu Háďata.

Bc. Lucie Fráňová

BednarovaVystudovala obory Sociální práce a Psychologie na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 se věnuje práci s dětmi se specifickými potřebami. S problematikou ADHD se blíže seznámila v roce 2015, kdy v Centru pro rodinu a sociální péči absolvovala několik vzdělávacích kurzů na toto téma. V Centru pro rodinu a sociální péči pracuje jako koordinátorka projektu Rodina i kariéra, v němž také působí jako pečující osoba s hyperaktivními a neklidnými dětmi v dětském klubu Hyperáček a na příměstkých táborech, kde má na starosti mladší skupinu dětí ve věku 6 až 8 let. Rovněž působí jako asistentka v programu SKEENER (mladší skupina dětí ve věku 8 až 10 let), Háďata (rozvoj psychomotorických dovedností) a lektorka vzdělávacích kurzů o problematice ADHD pro rodiče a odborníky. Zpětné vazby od účastníků kurzů a programů:"Příjemná lektorka, umožňující dělat kompromisy, naslouchá.""Dynamická, praktická, bylo prima nesedět na židlích.""Uměla navést příjemnou a otevřenou atmosféru, bylo znát nadšení a snaha předat co nejvíc."

Bc. Petr Davídek

foto medailonekVystudoval obor psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Působí jako lektor adaptačních, preventivních a zážitkových programů a programů rozvoje sociálně-emočních dovedností pro třídní a dětské kolektivy. Rovněž se věnuje internetovému a individuálnímu poradenství. Je frekventantem dlouhodobého terapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví a Evropskou asociací pro psychoterapii. V rámci Centra pro rodinu a sociální péči je možné se s ním setkat na programu SKEENER (starší skupina 11 až 13 let; program je zaměřený na nácvik soustředění, zvládání emocí a rozvoj komunikačních dovedností), příměstských táborech a v klubu Hyperáček pro hyperaktivní a neklidné děti. V současné době se také intenzivně věnuje specializovaným preventivním programům zaměřeným na rizikové chování ve třídách s dětmi s ADHD.

Romana Dimmrothová

fotka r dimmrothovaJe studentkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Od roku 2008 se podílí na programech pro děti se zaměřením na začleňování jedinců a dynamiku skupiny v organizaci Junák. Práci s dětmi se specifickými potřebami se věnuje od roku 2013, speciálně o problematiku hyperaktivních a neklidných dětí (ADHD) se zajímá od roku 2015. Absolvovala několik vzdělávacích kurzů pro práci s dětmi s ADHD a osoby s PAS. Její semestrální praxe v Centru pro rodinu a sociální péči vyústila v dlouhodobou spolupráci a nyní je pečující osobou v klubu pro hyperaktivní a neklidné děti Hyperáček. Jako asistent působí na příměstských táborech pro děti s ADHD ve věku 8-11 let a pomáhá vést rozvojový program SKEENER zaměřený na fungování ve skupině a rozvoj komunikačních dovedností (starší skupina dětí 11-13 let). Podílí se na vzniku programů pro děti ve věku 8-15 let na podporu spolupráce a respektu v neziskové organizaci ODRAZ.