Newsletter CRSP

Romana Dimmrothová

fotka r dimmrothova

Je studentkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Od roku 2008 se podílí na programech pro děti se zaměřením na začleňování jedinců a dynamiku skupiny v organizaci Junák. Podílí se na vzniku programů pro děti ve věku 8-15 let na podporu spolupráce a respektu v neziskové organizaci ODRAZ. Práci s dětmi se specifickými potřebami se věnuje od roku 2013, speciálně o problematiku hyperaktivních a neklidných dětí (ADHD) se zajímá od roku 2015. Absolvovala několik vzdělávacích kurzů pro práci s dětmi s ADHD a osoby s PAS. Působila jako asistent na programu Háďata pro hyperaktivní a neklidné děti v předškolním věku, jako pečující osoba v klubu Hyperáček a také na příměstských táborech pro stejnou skupinu dětí. Nyní se věnuje programu SKEENER pro hyperaktivní a neklidné děti (mladší skupina ve věku 8-11 let), který je zaměřený na fungování ve skupině a rozvoj komunikačních dovedností.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Tereza Jelínková

Jelinkova 1

Má vystudované obory Sociální práce a Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 se věnuje práci s dětmi se specifickými potřebami. Nejprve působila jako dobrovolník v APLA-JMK, která se zaměřuje na pomoc lidem s autismem. V roce 2013 absolvovala stáž v Centru pro rodinu a sociální péči (dále CRSP), kde se seznámila s problematikou ADHD prostřednictvím odborných kurzů a asistence v programu Klubíčko. V CRSP působila jako metodik/lektor v projektu „Mám ADHD a vím, co smím“. V rámci tohoto projektu se realizovaly případové konference zaměřené na problémy dětí s ADHD a terénní práce v rodině, do které byla zároveň zapojená. V současné době plní funkci vedoucí v programu Háďata.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tatiana Jopková

Táňa foto

Vystudovala obor  Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha), v současnosti je v přímé supervizi. Má praxi v oblasti školství, kde se věnovala  zejména školní psychologii a projektům primární prevence.  Má  zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Působí také jako lektorka kurzů efektivního rodičovství. V Centru pro rodinu a sociální péči působí  v programu  SKEENER zaměřeném na rozvoj komunikačních dovedností, zvládání emocí a neklidu, lektoruje otevřené rodičovské skupiny určené pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí a vede poradnu V klidu o neklidu. V rámci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování ve třídách s dětmi s ADHD se s ní můžete setkat rovněž na školách.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Johana Pavlíková

Johana Pavlíková

Má vystudovaný obor Léčebná pedagogika se zaměřením na psychomotorickou terapii a biblioterapii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 2014 se věnuje práci s dětmi se specifickými potřebami. Dva roky působila jako dobrovolník v Centru včasné intervence, n.o  v Bratislavě, které se věnuje terénní pomoci rodinám, kterých členem je znevýhodněné dítě v ranním věku. Od roku 2016 pracovala jako terapeut pro děti s PAS na úseku diagnostiky a autismu v Domově sociálních služeb v Bratislavě. V současné době plní funkci pečující osoby v dětském klubu Hyperáček v CRSP, podílí se také na příměstských táborech pro hyperaktivní a neklidné děti, a zároveň zde působí jako koordinátor pastoračních programů.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blanka Poučová

 
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor Vychovatelství pro sociální ústavy. Od roku 2007 pracovala v SOS dětské vesniččce v Brně-Medlánkách, nejprve jako rodinná asistentka a od roku 2012 jako pedagog-průvodce na Komunitě mládeže v propgramu Kormidlo, zabývajícím se integrací dětí z pěstounských rodin do sociálního a ekonomického života. V CRSP působí od roku 2018 jako koordinátorka a pečující osoba v dětském klubu Hyperáček pro neklidné a hyperaktivní děti.
 
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková

IMG 5304

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Má vystudovaný obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole a od roku 2016 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. V současné době pracuje na pozici koordinátorky programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD), je pečující osobou v klubu KERáček, který je součástí projektu „Rodina i kariéra-není žádná bariéra“ a je i jeho koordinátorkou. Dále plní funkci koordinátorky v projektu „Na Rozcestí“, který se věnuje neúplným rodinám.