Newsletter CRSP

V Centru pro rodinu a sociální péči nabízíme podporu a poradenství také odborníkům, kteří se s dětmi s ADHD setkávají v rámci své profese (ve škole, v zájmových kroužcích, na táborech, v dětských centrech, v dětských domovech aj.). Těmto odborníkům nabízíme možnost konzultace obtížných situací v poradně V klidu o neklidu.

Pro odborníky nabízíme také kurzy akreditované MPSV, které pokrývají rozmanité situace, jejichž potřeba řešení zpravidla vzniká. V současné době nabízíme kurz Úvod do problematiky ADHD, Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD a Kazuistický seminář.

Organizacím nabízíme také možnost přípravy a realizace kurzu "na míru" reagujícího na specifické potřeby zadavatele.