Newsletter CRSP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz je zaměřen na rozbor konkrétních situací a příkladů dobré praxe při práci s dětmi se syndromem ADHD. Kurz poskytuje odborníkům prezentaci příkladů vycházejících z praxe ze strany poskytovatele kurzu, který má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi s ADHD a jejich rodinami. Kurz je veden formou ukázek modelových situací a diskuze. Účastníci si odnesou konkrétní doporučení a vhodné metodické postupy pro práci s dětmi s ADHD, jejich rodiči a rodinami. V rámci kurzu budou prezentovány a sdíleny také zkušenosti a kazuistiky účastníků kurzu. 

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 100% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 8 hod).

Časová dotace: 8 hod.

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 7, Brno

Max. počet účastníků: 15

Aktuálně vypsaný termín: 

Nyní není vypsán žádný termín kurzu.