Newsletter CRSP

Pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí, ale také pro odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují např. ve škole, v kroužcích aj., nabízíme poradnu "V klidu o neklidu". Poradenství je možné využít jednorázově i opakovaně. Objednání je nutné.

PORADENSTVÍ

Smyslem poradenství je pomoct rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, posilování rodičovských kompetencí, možnosti řešení školních potíží, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod. V rámci poradny neprovádíme diagnostiku. V případě přidruženého postižení dítěte je vhodné nás předem informovat. 

Místem poskytování poradenské služby je sídlo Centra pro rodinu a sociální péči  Biskupská 7, Brno nebo jeho externí prostory Josefská 1, Brno.