Newsletter CRSP

Program je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 813 let a je zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Uvedené dovednosti mohou děti využít ve škole i běžném životě.

logoMŠMT

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od ledna 2018 budou otevřeny tři skupiny:

  • dvě v pondělí, zpravidla 1krát za 14 dní, 16:00–18:00 – pro děti ve věku 8–10 let a 11–13 let (vede Mgr. Tatiana Jopková) 
  • jedna v úterý, zpravidla 1krát za 14 dní, 16:00–18:00 – pro děti ve věku 8–10 let (vede Romana Dimmrothová) 

Zahájení: 

  • pondělní skupina pro mladší děti - 8. ledna 2018 (dále: 22.1.,19.2.,5.3.,19.3.,16.4.,30.4.,14.5.,28.5.,11.6. 2018) 
  • pondělní skupina pro starší děti  - 15. ledna 2018 (dále: 29.1.,12.2.,26.2.,12.3.,26.3.,9.4.,23.4.,7.5.,4.6.,18.6. 2018)
  • úterní skupina pro mladší děti - 16. ledna 2018 (dále: 30.1.,13.2.,27.2.,13.3.,27.3.,10.4.,24.4.,15.5.,29.5.,12.6. 2018)

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Malý sál, Josefská 1, Brno (mladší děti) a Klubový sál, Biskupská 7, Brno (starší děti).