Newsletter CRSP

Mám ADHD a vím, co smím

ehp fondy logoStručný popis:

Projekt reaguje na potřeby dětí se syndromem ADHD, které souvisí s jejich nedostatečným zapojením do rozhodovacích procesů. Posiluje pozici dítěte s ADHD ve vlastní rodině, zvyšuje kompetence dítěte s ADHD rozhodovat o sobě samém a zvyšuje možnost a příležitost ovlivnit procesy, které se ho bezprostředně týkají.

Aktivity projektu reagují na hlavní cíl Národní strategie ochrany práv dětí a to "právo na dětství", resp. priority A (participace dítěte) a B (eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem a mladým lidem) a na konkrétní dílčí cíle strategie (např. zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí; vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají a které je ovlivňují; vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením).


Cíl projektu:

Chceme posílit práva dětí v rámci rodinných aktivit, naučit děti, jakým způsobem mohou i ony svá práva prosazovat a přenesením našich zkušeností do praxe (formou vzdělávacího kurzu) je dát k dispozici i ostatním odborníkům, kteří v rámci své práce přichází do styku s dětmi a vytváří poté politiky, jež mají na tyto děti dopad. Současně chceme změnit vnímání dítěte s ADHD ve společnosti.

Práva dítěte musí být zaručena každému dítěti bez diskriminace, proto projekt podpoří aktivní zapojení dětí se syndromem ADHD do rozhodovacích procesů a následnou saturaci jejich potřeb, čímž dojde k vyrovnání sociálních rozdílů mezi "zdravými" dětmi a dětmi s tímto konkrétním postižením. Stanou se rovnocennějším partnerem nejen v rámci rodiny, ale také v komunikaci s dalšími zástupci odborných subjektů jako je např. škola, lékaři, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace apod.


Cílové skupiny:

 • primární: děti se syndromem ADHD žijící v úplné/neúplné/doplněné rodině
 • sekundární: odborníci pro práci s dětmi - psychologové, soc. pracovníci OSPODu, terapeuti, lékaři, pedagogičtí pracovníci, asistenti


Aktivity projektu:

 1. Terénní práce v rodině

  Služba si klade za cíl vytvořit adekvátní podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách či činnostech, které se jich bezprostředně týkají. V rámci terénní práce v rodině učíme děti vyjádřit vhodným způsobem svůj názor např. naučit se říkat „ne“ (získání možnosti odmítnout cizí rozhodnutí), řešit konfliktní situace (zvládat lépe negativní emoce, efektivně komunikovat, více se v konfliktních situacích soustředit) a přímo se podílet na spolurozhodování o svém životě (v oblasti rodiny, školy, kamarádů, koníčků aj.).

  Celkově bude podpořeno 12 dětí s ADHD.

 2. Případové konference

  Cílem případových konferencí je zejména reagovat na problémovou životní situaci dítěte s ADHD a najít optimální řešení, které pomůže jeho situaci zlepšit. Prostřednictvím této aktivity se snažíme podpořit pozitivní změnu v životech dětí ADHD, na které se dohodnou všichni, kterých se problémová situace týká (dítě s ADHD, jeho rodiče, pedagogové, pracovníci OSPOD, asistenti, lékaři, sociální pracovníci, aj.). Tato technika aktivně zapojuje všechny zúčastněné skupiny tak, aby výsledkem jejich úsilí bylo respektování názorů a potřeb dětí s ADHD a posílení kompetencí a schopností těchto dětí vyjádřit své zájmy a potřeby.

  V rámci projektu budeme realizovat celkem 12 případových konferencí.

 3. Kurz „Metody posilování práv dítěte s ADHD“

  Kurz je určen odborníkům na práci s dětmi, kteří se podílejí na tvorbě politik, které mají přímý dopad na děti. Cílem kurzu je posílit kompetence klíčových odborníků při prosazování práv dětí se syndromem ADHD. Umožníme odborníkům více nahlédnout do problematiky ADHD, představíme konkrétní postupy při práci s dětmi s ADHD, které vedou k posilování jejich schopností a dovedností nutných při prosazování svých práv. Poukážeme na specifika metod posilování práv dítěte s ADHD spočívajících v projevech syndromu ADHD a jejich následcích v oblasti sebevědomí, komunikace a zvládání negativních emocí.

  Tento vzdělávací kurz bude akreditován MPSV a realizován v průběhu února 2016.


Realizace projektu:
1. 1. 2015–30. 4. 2017

Projekt je součástí kampaně "Právo na dětství".


Kontaktní osoba:

Bc. Markéta Dobiášová

tel.: 542 217 464

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.