Newsletter CRSP

Základní informace

ehp fondy logoProstřednictvím případových konferencí přizpůsobených dětem s ADHD se snažíme komplexně věnovat aktivní práci jak s dětmi s ADHD, tak
s jejich rodiči i se zástupci jednotlivých subjektů, které participují na rozhodování o dětech.

Případové konference podpoří pozitivní změnu v životě dítěte s ADHD, na které se dohodnou všichni, kterých se daná situace týká (dítě
s ADHD, rodiče, pedagogové, pracovníci OSPOD, asistenti, lékaři, sociální pracovníci, a další).

Tato technika aktivně zapojuje všechny zúčastněné skupiny tak, aby vzniklo komplexní soustředěné úsilí, jehož výsledkem bude respektování názorů a potřeb dětí postižených hyperaktivitou a poruchou pozornosti a posílení kompetencí a schopností těchto dětí vyjádřit své zájmy a potřeby. Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

Cílem případových konferencí je zejména reagovat na problémovou životní situaci dítěte se syndromem ADHD a najít optimální řešení, které pomůže jeho situaci zlepšit. Na tomto řešení se dohodnou a podílí všechny zainteresované skupiny. Realizace případových konferencí umožní přímý a aktivní podíl dětí se syndromem ADHD na zapojení se do rozhodovacích procesů.

Před započetím případových konferencí se realizační tým zúčastnil dvoudenní stáže v organizaci Ratolest Brno. Cílem stáže bylo získání příkladů dobré praxe a zkušeností s realizací případových konferencí.

 

V období leden 2015 - květen 2016 bylo realizováno celkem 10 případových konferencí pro celkem 5 dětí s ADHD, které vedl externí profesionální facilitátor ze společnosti Diverzitas (dceřiná společnost IQ Roma Servis).

V rámci projektu a dodatečné aktivity budeme v období červen 2016 - duben 2017 realizovat dalších celkem 8 případových konferencí pro celkem 4 děti s ADHD.