Newsletter CRSP

Vzdělávací kurz „Metody posilování práv dítěte s ADHD“ (akreditován u MPSV v rozsahu 16 vzdělávacích hodin dvoudenní kurz).

Kurz je určen odborníkům na práci s dětmi, kteří se podílejí na tvorbě politik, jež mají přímý dopad na děti (sociální pracovníci, pracovníci OSPOD, vedoucí sociálních odborů, pracovníci v sociálních službách apod.).

Kurz je kapacitně omezen na 15 odborníků. Účast na kurzu je zdarma, zajištěno bohaté občerstvení.