Newsletter CRSP

Vzdělávací kurz „Metody posilování práv dítěte s ADHD“ (akreditován u MPSV v rozsahu 16 vzdělávacích hodin dvoudenní kurz).

Kurz je určen odborníkům na práci s dětmi, kteří se podílejí na tvorbě politik, jež mají přímý dopad na děti (sociální pracovníci, pracovníci OSPOD, vedoucí sociálních odborů, pracovníci v sociálních službách apod.).

Kurz je kapacitně omezen na 15 odborníků. Účast na kurzu je zdarma, zajištěno bohaté občerstvení.

OBSAH KURZU

  • Teoretická část seznámení se se základními dokumenty o právech dětí, problematika ADHD
  • Praktická část seznámení se s konkrétními metodami posilování práv dětí s ADHD, předání a využití zkušeností z terénní práce s dětmi s ADHD (modelové situace, nácvik komunikace s dítětem s ADHD a další)

Cílem kurzu je posílit kompetence klíčových odborníků při prosazování práv dětí se syndromem ADHD. Pomůžeme odborníkům nahlédnout více do problematiky ADHD, představíme konkrétní postupy při práci s dětmi s ADHD, které vedou k posilování jejich schopností a dovedností nutných při prosazování svých práv (schopnosti a dovednosti dítěte v oblasti sebevědomí, komunikace a zvládání negativních emocí). Seznámíme se s konkrétními metodami posilování práv dítě a poukážeme na jejich specifika vycházející z projevů syndromu ADHD.