Newsletter CRSP

V Centru pro rodinu a sociální péči nabízíme rodičům hyperaktivních a neklidných dětí možnost konzultací v poradně V klidu o neklidu. Rodiče se do poradny objednají a následně osobně konzultují situace, které doma, ve škole, v zájmových kroužcích, v dětských kolektivech aj. řeší. 

Kromě poradny mají rodiče dětí s ADHD možnost výběru a účasti na rodičovských kurzech, aktuálně na celodenním kurzu Jak vychovávat dítě s ADHD a na navazujícím čtyřhodinovém semináři Příklady dobré praxe při výchově dítěte s ADHD. Od září 2016 rozšiřujeme naši nabídku také o jednorázové dvouhodinové přednášky pro rodiče a od ledna 2017 o podpůrná tematická setkání Otevřené rodičovské skupiny.

Celá rodina může být zapojena do služby Asistent v rodině s dítětem s ADHD, která probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí rodiny (doma) nebo např. při zájmových aktivitách dítěte, kterých se s ním asistent účastní. Služba Asistent v rodině s dítětem s ADHD je od června 2016 pozastavena.