Newsletter CRSP

Od listopadu 2015 otevíráme poradnu "V klidu o neklidu" pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují např. ve škole, v kroužcích aj.

PORADENSTVÍ

Smyslem poradenství je pomoct rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, řešení školních problémů, hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu, posilování rodičovských kompetencí, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod. V rámci poradny neprovádíme diagnostiku. V případě přidruženého postižení dítěte je nutné nás dopředu informovat.

Poradenství vede Mgr. Markéta Dobiášová.