Newsletter CRSP

Rodičům a odborným pracovníkům nabízíme vzdělávání v kurzech o problematice hyperaktivity u dětí.

Rodiče dětí s ADHD se mohou zúčastnit celodenního kurzu Jak vychovávat dítě s ADHD a navazujícího čtyřhodinového semináře Příklady dobré praxe při výchově dítěte s ADHD.

Pro odborníky nabízíme akreditované kurzy Úvod do problematiky ADHD (MPSV, 8 hod.) a Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD (MPSV, 16 hod.)