Newsletter CRSP

Neklid a nepozornost u dětí bývají v dnešní době nejčastějšími projevy poruchy centrální nervové soustavy nyní již u nás běžně pojmenovávané jako ADHD. Jedná se o neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Tyto symptomy se musí projevovat u dítěte dlouhodobě a ve všech možných situacích (např. jak ve škole, tak v rodině) a zároveň nemusí být rovnoměrně rozloženy (chlapci, u kterých je hyperaktivita a nepozornost častější, jsou ve většině případů impulzivnější než dívky – ty bývají zase více nepozorné).

Projevy hyperaktivity bývají někdy považovány za zlobení a děti s ADHD pak často bývají považovány za nevychované a získávají mnohdy různá nelichotivá označení. Hyperaktivní dítě není jen „trochu temperamentnější“ nebo „o něco aktivnější“ než ostatní děti. Chování dítěte se syndromem ADHD není způsobeno jeho špatnou povahou, rozmazleností či absencí výchovy, ale je obvykle především důsledkem impulzivity a neschopnosti (či značně snížené schopnosti) se zklidnit.