Newsletter CRSP

blog nevychovanyProjevy hyperaktivity bývají někdy považovány za zlobení a děti s ADHD pak často bývají považovány za nevychované a získávají mnohdy různá nelichotivá označení. Hyperaktivní dítě není jen „trochu temperamentnější“ nebo „o něco aktivnější“ než ostatní děti.

Chování dítěte se syndromem ADHD není způsobeno jeho špatnou povahou, rozmazleností či absencí výchovy, ale je obvykle především důsledkem impulzivity a neschopnosti (či značně snížené schopnosti) se zklidnit.

 

Samozřejmě i dítě s ADHD může být (tak jako jakékoliv jiné dítě) nevychované, zlobivé a rozmazlené.  Nevychovanost a zlobení je ale nutné důsledně odlišovat od projevů poruchy a vývojové nezralosti. Děti s ADHD často mívají nevyrovnaný vývojový profil – zatímco po stránce vývoje myšlení či řeči mohou být ve srovnání s vrstevníky i napřed, často zaostávají v emocionálním a sociálním vývoji. Též některé specifické dovednosti v rámci vývoje motoriky a grafomotoriky mohou zaostávat či se vyvíjet odlišně než u jiných dětí stejného věku. Tyto děti se proto mohou chovat až výrazně jinak než jejich vrstevníci.