Newsletter CRSP

Metodické a didaktické pomůcky, pracovní listy:

Didaktické hračky a pomůcky nejen pro děti: http://podlistem.cz/

E-shop pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: http://autismus-a-my.cz/

Nakladatelství D+H: http://www.nakladatelstvidh.cz/

Pracovní listy pro učitele a asistenty pedagoga: http://www.inkluze.cz/pracovni-listy/

Kompenzační pomůcky (logopedie, specifické poruchy učení): http://ucebnicevanicek.cz/

Montessori hračky a pomůcky: http://montessorihracky.cz/, http://www.monte-shop.cz/

Maruška pomůcky ke stažení: http://www.spolecnostmaruska.cz/ke-stazeni

Cody dětské pomůcky:  http://detskepomucky.cz/

Obrázková škola – kartičky: http://www.obrazkova-skola.cz/

Terapeutické pomůcky a pomůcky pro lektory: http://www.b-creative.cz/

Tipy na výrobu pomůcek: https://www.facebook.com/materskaarodicovskadovolena


Organizace (související a návazné služby):

Pedagogicko-psychologická poradna Brno (PPP): http://www.pppbrno.cz/

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP): http://www.kppp.cz/

Modrá linka – linka důvěry nejen pro děti a mládež + psychologická poradna pro děti i dospělé: http://www.modralinka.cz/

Rodičovská linka: http://www.rodicovskalinka.cz/

Red tulip: http://www.red-tulip.cz/

Středisko výchovné péče Brno: http://www.svpbrno.cz/

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská: http://www.svp-ddu-brno.cz/

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Help me: http://www.svphelpme.cz/

 

Informační portály:

Webový portál města Brna – aktivity pro rodinu a pro podporu rodin: http://www.brno-prorodiny.cz/

Rodinná politika Jihomoravského kraje: http://www.rodinnapolitika.cz/

Právo na dětství – interaktivní katalog MPSV: http://katalog.pravonadetstvi.cz

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů: http://www.asistentpedagoga.cz/

 

Portfolia, metodiky:

Portfolium Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD výstup projektu „Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.12/01.0002)

Metodika vedení svépomocných skupin rodičů dětí s ADHD  výstup projektu „Na vlně ADHD“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00051)

 

Články k tématu ADHD:

Podporu si zalouží i rodiny s hyperaktivními dětmi: http://www.mpsv.cz/cs/8159

Dítě s ADHD v mateřské škole: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/7993/DITE-S-ADHD-V-MATERSKE-SKOLE.html/