Newsletter CRSP

jak se vidi dite s adhd

„Mám černou duši,“ řekl s nepřítomným, smutným výrazem ve tváři.

„Co to znamená?“ ptám se jej.

Odpovídá takřka bez zaváhání: „Že jsem zlej.“ Myslí to naprosto vážně a je vidět, že tomu věří. A to nejen tady a teď, dnes nebo občas. Žije s tím neustále. Takové sdělení dítěte má sílu. Je v něm hodně bolesti, smutku, zklamání ze sebe sama, a taky rezignace.

blog pozitiva2

O nepříjemných projevech ADHD, které komplikují život člověku i jeho okolí, se toho mluví, píše a ví docela dost.

ADHD tak má pochopitelně negativní nálepku a jeden by od něj nečekal nic dobrého.

Jenže – se změnou úhlu pohledu lze stinné stránky vnímat také jako výzvu k práci na sobě.

 

blog lekyMnoho rodičů, kteří mají dítě s ADHD, dřív nebo později řeší  důležitou otázku: nasadit léky či raději ne? Otázka farmakoterapie ADHD je složitá a ani mezi odborníky neexistuje jasná shoda v názorech na její potřebnost u konkrétních dětí.  Je velká šance, že mírné projevy ADHD Vaše dítě zvládne díky Vašemu vhodnému výchovného přístupu, a  také prací na sobě pod vedením odborníků. Zejména tváří v tvář intenzivním projevům ADHD znemožňujícím dítěti zvládat školní docházku a fungovat v běžném životě však možná budete otázku nasazení medikace řešit. V České republice se můžete setkat s léky ze skupiny stimulancií (Ritalin s kratším účinkem anebo Concerta s delším účinkem) a atomoxetinem (Strattera).  Ať už Vaše dítě bere léky na ADHD či nikoli, je tady pár věcí, které byste měli vědět. 

blog jidloMezi činností mozku a výživou funguje prokázaná vazba (možná sami používáte kávu, čokoládu či čaj k navození změny nálady či aktivity). Všichni tušíme, že pestrost stravy je důležitá. Hodně jídla však není totéž co kvalitní výživa. Mnoho našich potravin je průmyslově zpracovaných, s obsahem rozmanitých přísad a konzervačních látek. Ačkoli nehladovíme, často nám chybí důležité živiny. A ne jinak jeu na tom dítě s ADHD, jehož organizmus může na nevhodnou stravu reagovat velmi citlivě. Dokonce tak citlivě, že to v jeho chování poznáme i my - a to často rychle a velmi jasně…

Jestliže má Vaše dítě ADHD, vhodná volba potravin a režim stravování mu může pomoci zmírnit jeho příznaky a přispět k jeho zklidňování.

blog nevychovanyProjevy hyperaktivity bývají někdy považovány za zlobení a děti s ADHD pak často bývají považovány za nevychované a získávají mnohdy různá nelichotivá označení. Hyperaktivní dítě není jen „trochu temperamentnější“ nebo „o něco aktivnější“ než ostatní děti.

Chování dítěte se syndromem ADHD není způsobeno jeho špatnou povahou, rozmazleností či absencí výchovy, ale je obvykle především důsledkem impulzivity a neschopnosti (či značně snížené schopnosti) se zklidnit.

logo adhdNeklid a nepozornost u dětí bývají v dnešní době nejčastějšími projevy poruchy centrální nervové soustavy nyní již u nás běžně pojmenovávané jako ADHD. Jedná se o neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Tyto symptomy se musí projevovat u dítěte dlouhodobě a ve všech možných situacích (např. jak ve škole, tak v rodině) a zároveň nemusí být rovnoměrně rozloženy (chlapci, u kterých je hyperaktivita a nepozornost častější, jsou ve většině případů impulzivnější než dívky – ty bývají zase více nepozorné).