Newsletter CRSP

Antal, M.:  To dítě je nepozorné. Mlafá fronta, 2013.

Budíková J., Křapková L.: Hyperaktivita a impulzivita. Kuliferda a jeho svět. Raabe, 2014.

Carter Ch. R.: Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Portál, 2014.

Černý V., Grofová K., Jirásek O.: Děti a emoce: porozumění dětským pocitům. Edika, 2013.

Dobson, J.: Dětský vzdor. Návrat domů, 1995.

Drtílková, I. & O. Šerý et al.: Hyperkinetická porucha/ADHD. Galén, 2007.

Erkert, A.: Hry pro usměrňování agresivity. Portál, 2004.

Eyrovi L. a R.: Jak naučit děti hodnotám. Portál, 2000.

Faber, A.; Mazlish E.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly; jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. CPRESS, 2007.

Goetz, M., Uhlíková, P. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Galén, 2011.

Jenett, W.:  ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. Edika, 2013.

Kendlíková, J.: Legislativa ADHD pro školy a poradny. Raabe, 2014.

Kendlíková, J.: Krok za krokem s ADHD. Praktická příručka pro rodiče předškoláků a školáků s ADHD. Raabe, 2015.

Kerr, S.:  Dítě se speciálními potřebami. Portál, 1997.

Kleplová, V.; Pilná, D.: Jsme zde - koordinace pohybu. Nakl. František Beníšek, 2010.

Kolčárková, I.; Lacinová L.:  Rodičovství očima matek neklidných dětí. Brno: MuniPress, 2008.

Kopsová, K.; Kops P.: Tygr dělá uáá uáá... EDIKA, 2014.

Kopsová K., Kops P.: Jak se krotí tygr. Edika, 2015.

Kopsová K., Kops P.: Jak se domluvit s tygrem. Edika, 2016.

Kopsová K., Kops P.: Tygří kniha. Edika, 2016.

Lacinová L., Škrdlíková P.: Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny. Portál, 2008.

Laniado, N.: Máte neklidné dítě? Praha: Portál, 2004.

Laver-Bradbury C., Thompson M., Weeks A. a kol.: Šest kroků ke zvládnutí ADHD. Portál, 2016.

Lisá, E.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Portál, 2012.

Lynch, Ch., Kidd, J.: Cvičení pro rozvoj řeči. Portál, 2002. 

Michalová, Z.: Předškolák s problémovým chováním. Portál, 2012.

Morrish R. G.: 12 klíčů k důsledné výchově. Portál, 2009. 

Müllerová, E.: Příběhy z měsíční houpačky. Praha, Portál, 2010.

Munden, A., & Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Portál, 2008.

Nadeau, M.: Relaxační hry s dětmi: pro děti od 4 do 10 let. Portál, 2003.

Novák, T.: Proč jsi stále tak neklidný?! aneb I dospělí mohou být jak z „hadích ocásků“. Brno: ERA, 2003.

Novotná, I.: Hravá logopedie. Brno: Edika, 2013.

Pelletier, E.: Porucha pozornosti bez hyperaktivity. Portál, 2014.

Plummer, D. M.: Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí ve věku 5-11 let. Portál, 2013. 

Prekopová, J., & Schweizerová, Ch.:  Neklidné dítě. Portál, 2008.

Prekopová, J. & Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.  Portál, 2003.

Reifová, S.: Nesoustředěné a neklidné děti ve škole - Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Portál, 2010.

Serfontein, G.:  Potíže dětí s učením a chováním. Portál, 1999.

Speck, B.: Vaříme malým neposedům. Zdravá strava pro neklidné a hyperaktivní děti. Brno: CPRESS, 2009.

Strassmeier, W.: 260 cvičení pro děti raného věku. Portál, 2011.

Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Portál, 2002.

Škrdlíková P.: Hyperaktivní předškoláci. Portál, 2015.

Štípek, P.: Dítě na zabití. Portál, 2011.

Taylor, J.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Portál, 2012.

Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti. Portál, 1997.

Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí. Portál, 2001.

Viehoffová, H., Reuysová, E.: Jak s dětmi trávit volný čas. Portál, 1996. 

Vopel, Klaus W.: Skupinové hry pro život 2-4. Portál, 2008.

Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ, I. + II. Ediční řada Raabe.

Yarney S.: Povím Vám o ADHD. Edika, 2014.

Zemánková, M.; Vyskotová, J. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Speciální pohybová výchova. Praha: Grada.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především                                                               pro rodiče a vychovatele. Portál, 1997.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol. D&H, 2007.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Relaxace nejen pro děti ADHD. D&H, 2008.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. D&H, 2009.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Portál, 2010.

Žáčková H.; Jucovičová D.: Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? D&H, 2014.