Newsletter CRSP

Antal, M. (2013). To dítě je nepozorné. Praha: Mlafá fronta.

Černý V., Grofová K., Jirásek O. (2013). Děti a emoce: porozumění dětským pocitům. Praha: Edika.

Drtílková, I. & O. Šerý et al. (2007). Hyperkinetická porucha/ADHD. Praha: Galén.

Erkert, A.: Hry pro usměrňování agresivity. Praha, Portál.

Faber, A.; Mazlish E. (2007). Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly; jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPRESS.

Goetz, M., Uhlíková, P. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Galén, 2011.

Jenett, W. (2013). ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Edika.

Kendlíková, J. (2014). Legislativa ADHD pro školy a poradny. Praha: Raabe.

Kendlíková, J. (2015). Krok za krokem s ADHD. Praktická příručka pro rodiče předškoláků a školáků s ADHD. Praha: Raabe.

Kerr, S. (1977). Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál.

Kleplová, V.; Pilná, D. (2010). Jsme zde - koordinace pohybu. Liberec: František Beníšek.

Kolčárková, I.; Lacinová L. (2009). Rodičovství očima matek neklidných dětí. Brno: MuniPress.

Kopsová, K.; Kops P. (2014). Tygr dělá uáá uáá... Praha: EDIKA.

Laniado, Nessia (2004). Máte neklidné dítě? Praha: Portál.

Lisá, E. (2012). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Michalová, Z. (2012). Předškolák s problémovým chováním. Praha: Portál.

Müllerová, E. (2012). Příběhy z měsíční houpačky. Praha, Portál.

Munden, A., & Arcelus, J. (2002). Poruchy pozornosti a hyperaktivita.Praha: Portál.

Nadeau, M. (2003). Relaxační hry s dětmi: pro děti od 4 do 10 let. Praha: Portál.

Novák, T. (2003). Proč jsi stále tak neklidný?! aneb I dospělí mohou být jak z „hadích ocásků“.Brno: ERA.

Novotná, I. (2013). Hravá logopedie. Brno: Edika.

Prekopová, J., & Schweizerová, Ch. (2008). Neklidné dítě.Praha: Portál.

Reifová, S. (2010). Nesoustředěné a neklidné děti ve škole -- Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál.

Serfontein, G. (1999). Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.

Speck, B. (2010). Vaříme malým neposedům. Zdravá strava pro neklidné a hyperaktivní děti.Brno: CPRESS.

Strassmeier, W. (2011). 260 cvičení pro děti raného věku. Praha, Portál.

Šimanovský, Z. (2008). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

Štípek, P. (2011). Dítě na zabití. Praha: Portál.

Taylor, J. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Praha: Portál.

Train, A. (1997). Specifické poruchy chování a pozornosti.Praha: Portál.

Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí.Praha: Portál.

Vopel, Klaus W. (2008). Skupinové hry pro život 2-4. Praha: Portál.

Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ, I. + II. Ediční řada Raabe.

Zemánková, M.; Vyskotová, J. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Speciální pohybová výchova. Praha: Grada.

Žáčková H.; Jucovičová D. (1997). Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele. Praha: Portál.

Žáčková H.; Jucovičová D. (2007). Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol. Praha: D&H.

Žáčková H.; Jucovičová D. (2008). Relaxace nejen pro děti ADHD. Praha: D&H.

Žáčková H.; Jucovičová D. (2009). Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Praha: D&H.

Žáčková H.; Jucovičová D. (2010). Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině.Praha: Portál.

Žáčková H.; Jucovičová D. (2014). Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? Praha: D&H.